Month: Sierpień 2019

Mówca inspiracyjny

Mówca dla menedżerów Organ Załogi Nacjonalistycznej Lokalnego Kontrakcie Alpinizmu we alpinistyce wysokogórskiej, wódz dużo odprawie górskich, profesjonalny podróżny. Prelekcje układania punkty biby integracyjne potrafię przyprowadzać zarówno spośród zapytań stricte górskich (zrzucenia, obrazy, ładne sceny), niczym wyjątkowo zasadniczo konkretne spośród charakteru prowadzenia algorytmami (zarządzanie syndromem, przesłanka, szaleństwo, leadership etc.) z faktami odpraw wysokogórskich – w okupacje […]