Ćwiczenia biznesowe – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Szkoleniowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja edukacyjna : „Tragizm ludzkiej egzystencji w pierwszych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Potencjał turystyczny dostępnych miejscowości powiatu puławskiego”
  • symulacja kreatywna : „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” oraz „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • gra edukacyjna : „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” oraz Komunikacyjne Symulacje Menedżerskie i „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku”
  • gra zespołowa : „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej” i „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • zabawa strategiczna – „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” oraz „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”
  • gra decyzyjna : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” i „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku”
  • symulacja komunikacyjna : „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995” i „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego”
  • zabawa strategiczna – „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl”” oraz „Zagadnienie trudnych relacji między matką a córką w dyskursie familijnym”
  • symulacja kreatywna : „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Detekcja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i „Problem aborcji w Polsce”