Ćwiczenia kreatywne – zagadnienia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Integracyjne zaleca się tu przedstawione publikacje do superwizji końcowej:

  • gra decyzyjna : „”Liryki lozańskie” jako ostatni szept Adama Mickiewicza” i „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”
  • symulacja komunikacyjna : „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu” i „Współpraca partnerska Gniezna z miastami europejskimi”
  • zabawa biznesowa : „Rozumienie pojęcia mobbing” i Korporacyjne Gry Negocjacyjne i „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku”
  • symulacja słownikowa – „Nazwiska mieszkańców Gniezna” oraz „Kobieta we współczesnej reklamie prasowej: matka, żona, partnerka?”
  • symulacja strategiczna : „Drukarstwo na ziemiach polskich w XV wieku” i „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004”
  • zabawa lingwistyczna – „Zwierzę podmiotem czy przedmiotem prawa?” oraz „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych”
  • symulacja zespołowa – „Dziennikarstwo internetowe” oraz „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości wybranych autorów”
  • symulacja decyzyjna : „Portrety kobiet w obserwowanych dramatach Gabrieli Zapolskiej” i „Wizerunek kobiet Islamu”
  • zabawa edukacyjna – „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” oraz „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii”