Czy automatyzacja pracy ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne aż w 14 województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z wyszukaniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od paru lat pracownicy mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, jaką pomoże napędzić wzrost pensji. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają dodatkowe benefity, jakimi pracownicy są kuszeni. Zaliczają się do nich na przykład karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ogólna liczba osób pozostających bez pracy może osiągnąć poziom blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła można usłyszeć już od XIX wieku, a nadal pomimo pojawienia się dużej liczby najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie mogą spowodować wymieranie pewnych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.