Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni będzie je wypłacał pracodawca, a następnie ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ważna jest prewencja, dlatego też w takie działania angażuje się także PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można podjąć właściwe działania zapobiegające, a także wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących przyczyn chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.