Dofinansowanie na kursy dla firm


Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Fundusz Społeczny” do następnego etapu zaakceptowano poniższe programy:

 • zbudowanie zdalnej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – treningi z przywództwa
 • zbudowanie mobilnego procesu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci zdalnej w modelu rozproszonym – szkolenia biznesowe
 • Konferencje Wprowadzanie Zmian W Kielcach – treningi z delegowania
 • – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie platformy wymiany informacji o grach wspartej konsumenckim narzędziem gustomierz – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie serwisu mobilnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie wielopoziomowej zdalnej Platformy Płatności Partnerskich – szkolenia z zarządzania czasem
 • progres konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – treningi biznesowe
 • zoptymalizowanie potencjału B+R firmy Selvita poprzez rozbudowę laboratorium syntezy organicznej – treningi biznesowe
 • Aktywizacja importu produkowanych prze PHENIX Sp z OO akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji importu fotelików samochodowych dla dzieci – warsztaty z asertywności
 • Badania drogą ekspansji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia biznesowe
 • Bezpieczny program Autoryzacji Transakcji zdalnych Oparty o system Zewnętrzne – warsztaty miekkie
 • Budowa i uruchomienie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim – szkolenia biznesowe
 • Budowa24pl- internetowa struktura komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – treningi z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji materiałów sklejanych i samoprzylepnych – szkolenia zamkniete
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii wytwarzania płytek krzemowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • e-KalendarzWizyt – innowacyjny model rejestracji pacjentów – szkolenia HR