Dofinansowanie na szkolenia z zarządzania


Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Dolnoslaski Program Regionalny” do finalnego etapu dostały się tu wymienione programy:

 • wypracowanie cyfrowej mobilnej platformy informacji o natężeniu ruchu drogowego i utrudnieniach drogowych – TrafficInfo – warsztaty ze stresu
 • wypracowanie międzynarodowej zdalnej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia menedżerskie
 • Konferencje Wprowadzanie Zmian – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie platformy informatycznej dla modelów testów e-learningowych TestByNet – treningi biznesowe
 • zbudowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie prototypu „weryfikacjatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – treningi z przywództwa
 • stworzenie, implementacja i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle projektów w postaci e-usług – warsztaty z delegowania
 • wzrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ ROZWÓJ importu – ETAP I – szkolenia z zarządzania projektem
 • zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego STOMIL SANOK SA – treningi z konfliktów
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów z wykorzystaniem procesu kamer – treningi z asertywności
 • certyfikacja PROCESÓW BIZNESOWYCH KLUCZEM DO ekspansji SIECI LEWIATAN NA PODKARPACIU – treningi z konfliktów
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z uruchomieniem – treningi z zarządzania czasem
 • PKWiU: 334023 – warsztaty miekkie
 • Centrum badawczo-rozwojowe nowych technologii ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – treningi menedżerskie
 • Depresja – mechanizmy – terapia – treningi negocjacyjne
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych programu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – warsztaty z przywództwa
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – warsztaty handlowe