Dofinansowanie na warsztaty dla firm


Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Lubuski Fundusz Edukacyjny” do formalnego etapu dopuszczono poniższe aplikacje:

 • zbudowanie mobilnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – szkolenia z zarządzania czasem
 • – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Coachingowe – warsztaty z konfliktów
 • zbudowanie platformy rekrutacyjnej dla specjalistów branży IT o nazwie Profesjait – treningi z przywództwa
 • wypracowanie portalu świadczącego usługi na rzecz pracodawców, pracowników oraz firm szkoleniowych z branży finansowej Portal będzie zawierał oferty pracy oraz szkoleń – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie serwisu elektronicznego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi miekkie
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – warsztaty menedżerskie
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację projektów informatycznych przedsiębiorstw – szkolenia z komunikacji
 • zoptymalizowanie udziału przychodów z eksportu w firmie PPHU ,,Patric” PATRYCJA WRÓBLEWSKA – warsztaty z asertywności
 • Alfabet Smakosza – szkolenia z delegowania
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska platforma elektroniczna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – treningi biznesowe
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia miekkie
 • Budowa i implementacja pronowoczesnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym procesie eksperckim – szkolenia z delegowania
 • Budowa24pl- internetowa struktura komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – warsztaty z komunikacji
 • Dostęp do Internetu w technologii WiMAX 80216e-2005 dla mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska i okolic – treningi z przywództwa
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych programu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – szkolenia zamkniete
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – szkolenia sprzedażowe