Granty Europejskie na warsztaty menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Fundusz Infrastrukturalny” do ostatniego etapu przechodzą poniższe programy:

 • wypracowanie zdalnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – treningi zamkniete
 • zbudowanie elektronicznej, bezobsługowej e-usługi służącej do archiwizacji i odzyskiwania zasobów dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw – szkolenia HR
 • Szkolenia Dla Liderów W Bielsku Białej – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – treningi z asertywności
 • wypracowanie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie, uruchomienie i promocja platformy 6 zintegrowanych e-usług dostarczającej firmom potrzebnych im zwykle projektów w postaci e-usług – szkolenia biznesowe
 • wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej – treningi z zarządzania czasem
 • zoptymalizowanie innowacyjności spółki InLand poprzez sporządzenie aplikacji do zarzadzania dokumentami – treningi negocjacyjne
 • Aplikacja modelów B2B w branży reklamowej – warsztaty z komunikacji
 • Badania i uruchomienie na rynek substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – treningi miekkie
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – szkolenia miekkie
 • Budowa platformy B2B do świadczenia usług księgowych i obsługi personalnej – szkolenia pracownicze
 • DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na szybki unowocześnienie Gminy Płaska – szkolenia z asertywności
 • Działania mające na celu uzyskanie ochrony wynalazku firmy Medicalgorithmics Sp z oo na terytorium UE i USA – szkolenia handlowe
 • eFarm – implementacja platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – treningi ze stresu