Gry edukacyjne – założenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe dopuszczamy tu przedstawione książki do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa : „Henryka Sienkiewicza „czytanie dziejów” na studium przypadku Potopu” i „Reklama jako narzędzie wywierania wpływu. Techniki perswazyjne w reklamie”
  • symulacja strategiczna : „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie” oraz „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym”
  • gra komunikacyjna – „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego” i Gry Negocjacyjne oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa strategiczna – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” i „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy”
  • symulacja językowa – „Estetyka współczesnej kultury popularnej” oraz „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście”
  • gra biznesowa : „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • gra słownikowa : „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje”
  • zabawa menedżerska – „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna” oraz „Tragizm ludzkiej egzystencji w dostępnych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa”
  • symulacja kreatywna : „Dziecko w Islamie. Synteza kulturowa” i „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”