Gry z zarządzania – tezy do zaliczenia


Zawiadamiamy że na studiach Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne dopuszcza się nizej wymienione tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa biznesowa : „Wplyw Karpat na warunki pogodowe terenów przyległych (Polska i Słowacja)” oraz „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na studium przypadku powiatu poznańskiego”
  • symulacja strategiczna : „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka”” i „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • symulacja kreatywna : „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym” oraz Symulacje i „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy”
  • zabawa biznesowa – „Ikona – wizerunek Bogurodzicy” i „Recepcja Williama Szekspira w twórczości Juliusza Słowackiego”
  • zabawa decyzyjna – „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” i „RRL w autobiografiach”
  • gra strategiczna – „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” oraz „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej”
  • symulacja językowa – „Estetyka współczesnej kultury popularnej” oraz „Językowy stereotyp blondynki”
  • zabawa biznesowa – „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej” oraz „Ukraina na łamach ,,Kultury” (1947-2000)”
  • symulacja językowa – „Wiatry lokalne na Ziemi” oraz „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji”