Informacja – egzamin – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – weryfikacja – Szkoła Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Trenerów Interpersonalnych:

Zadaniem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych pracowników jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem przygotowanie dla niej kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia powinien stać się temat miękkie szkolenia z prezentacji

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • negocjacje z pracodawcami
 • Menadżer produkcji
 • szkolenia z tworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracownikow
 • Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INWALIDÓW, ICH OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ „SON” W GLIWICACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓJCICACH
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW „ŚWIERKLE”
 • „BIESZCZADZKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA”
 • ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
 • SZTUTOWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
 • SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ
 • „FUNDACJA POMOCY LUDZIOM PRZEWLEKLE CHORYM IM. HENRYKI GERBER”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”
 • MAZOWIECKA FUNDACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH
 • POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW, ODDZIAŁ TERENOWY NR 11 W OPOLU
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI I WSPIERANIA KULTURY „KIEŁPIE”
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • FUNDACJA IM.ANNY PASEK
 • STOWARZYSZENIE SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START