Informacja – weryfikacja – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Wykładowców Wewnętrznych:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Podstawowym zadaniem powinien stać się temat szkolenie antystresowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • techniki sprzedaży
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Czego ludzie się boją?
 • Efektywne projekty – zarządzanie i wspieranie realizacji projektów


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH
 • SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „NADZIEJA”
 • FUNDACJA „BEZPIECZNY POWIAT” W KOŁOBRZEGU
 • TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM
 • TOWARZYSTWO EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKOPANEM
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI „NADZIEJA”
 • FUNDACJA „WYGRAJMY ZDROWIE” IM. PROF. GRZEGORZA MADEJA
 • „FUNDACJA MIŁOŚCI” PRZY CENTRUM IM.JANA PAWŁA II W CHODZIEŻY
 • KLUB SPORTOWY „SPARTA” PACZKÓW
 • FUNDACJA „GDYŃSKI MOST NADZIEI”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” PRZY ZS NR 1
 • FUNDACJA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • FUNDACJA SPEM DONARE
 • INSTYTUT TWÓRCZEJ INTEGRACJI