Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr SXN/22 7 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Agenda debata w czasie spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Analiza efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Spotkania team building w Krakowie
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: W.P. Jewellery Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” Sp. z o.o., Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „KARLEN” spółka z ograniczona odpowiedzialnościa, 4 Inside Izabela Krasnopolska, Firma „TONETIC” Krzysztof Adamczyk, K2 Internet , Neoprimus Sp. z o.o. , Source Sp. z o.o., TimeFrame Software sp. z o.o., LECH Sp. z o.o, Tartak „Grand” Marcin Brzóska, CD Projekt RED SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.