Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy aktualne zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Coachów Przywództwa:

Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w drugiej części zadania przygotowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym projektem musi koniecznie zostać moduł moderowane treningi z przywództwa sytuacyjnego

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia sukcesu – jak osiągać więcej?
 • Certyfikowane szkolenia menedżerskie
 • Delegowanie zadań
 • Radzenie sobie ze stresem


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO REKREACYJNO-SPORTOWE „CHABRY”
 • TOWARZYSTWO SPORTOWE „OPATRUNKI”
 • FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS
 • STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „NOWE ŻYCIE”
 • BANK ŻYWNOŚCI W KRAKOWIE
 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM „BĄDŹ Z NAMI”
 • „ORATORIUM” IM. ŚW. JANA BOSKO W EŁKU
 • FUNDACJA „POMÓŻMY MARZENIOM”
 • „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
 • TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W DYNOWIE
 • CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE „PRO MUSICA”
 • STOWARZYSZENIE „ARTEO”