Opinie – szkolenia z myślenia strategicznego – Ośrodek Treningu

Ranking zarekomendowanych do drugiego etapu wniosków w ramach dofinansowań Islandziego Grantu Rozwojowego:

  • C9/Z/ŚLĄSKIE-, przystosowanie do potrzeb do produkcji, montażu, i zamówień modułowej centrali akumulacyjnej z innowacyjnym zbiornikiem z systemem wymiennych wewnętrznych wymienników, sprzęgieł hydraulicznych, co umożliwi dowolną konfigurację z różnymi źródłami Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dla grzania3/K/MAŁOPOLSKIEchłodzenia, BARON JAN BARON Technika grzewcza, sanitarna, gazowa, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na gry decyzyjne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Progress Project .
  • 5/U/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Akademia przygoda
  • 4/F/ŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie nowej e-usługi o nazwie Movers oraz ulepszenie dotychczasowo świadczonej e-usługi udostępnianej pod adresem www.getstudent.pl, PAKKO.EU SA, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • AG7/P/LUBUSKIE-, Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez rozbudowę parku maszyinnowacyjnego firmy STANPLAST, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „STAN-PLAST” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ STASIŁA, DAMIAN JĘDRUSZCZAK, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Brainstorm
  • 1/Y/OPOLSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION , Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce GFKM
  • D4/A/POMORSKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • C4/J/MAZOWIECKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii filmowania na dużych obiektach , BALANCED BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie IBD Business School