Scenki biznesowe – tematy do egzaminu


Informujemy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe zezwala się na nizej wymienione opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” oraz „Obserwacja czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET”
  • zabawa edukacyjna : „Fotografia jako źródło historyczne i odzwierdlenie rzeczywistości społecznej” oraz „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja słownikowa : „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” i Gry Strategiczne oraz „Wielkie pustynie Świata”
  • gra lingwistyczna : „Obraz Aleksandra Wielkiego w filmie Aleksander Oliwiera Stone’a” oraz „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera”
  • zabawa strategiczna : „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na studium przypadku II cz. Dziadów)” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • gra edukacyjna : „Powieść „Wichrowe Wzgórza” Emily Bronte w ujęciu gynokrytyki ” oraz „Ziołolecznictwo – dawne, a współczesne na przykładzie obserwowanych źródeł literackich”
  • zabawa lingwistyczna : „Obraz społeczeństwa Królestwa Polskiego XIX w.” oraz „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury”
  • symulacja językowa : „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy”” i „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • gra strategiczna – „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood” i „Wiatry lokalne na Ziemi”