Scenki komunikacyjne – zalecenia do zaliczenia


Ogłaszamy iż na kursie Andragogika i Gry Szkoleniowe rekomenduje się poniższe zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej” i „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ”
  • symulacja biznesowa – „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne” i „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na danych źródłowych z komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy”
  • gra zespołowa – „Rola sloganu w reklamie” i Licencjonowane Symulacje i „Rada Państw Morza Bałtyckiego”
  • gra słownikowa – „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej” i „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa”
  • symulacja edukacyjna – „Opinie grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku” oraz „Wpływ narzędzi wyszukiwawczych na kształtowanie Word Wide Web”
  • gra edukacyjna : „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego” oraz „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • gra strategiczna : „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?”
  • gra decyzyjna – „Rola mężczyzny w religiach Europy Południowo-Wschodniej” oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • gra strategiczna – „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” oraz „Poetyka listu romantycznego na studium przypadku korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu”